Vad är skillnaden mellan en bra och dålig webbyrå?

När man söker runt efter möjliga företag som kan hjälpa en med webbtjänster ser man snabbt att det råder stor konkurrens på marknaden. Det finns många recension att läsa på nätet om hur bra eller dålig en viss webbyrå är. Den frågan vi ställer oss är vad det kan innebära lite mer specifikt att en webbyrå är bra på något.

Vad menar man med bra?

För att komma framåt i frågan måste vi bena ut begreppet bra eftersom det finns många saker en webbyrå kan vara bra eller mindre bra på. För att förenkla delar vi upp byråns verksamhet i olika delar och förmågor, dessa är bland annat:

  • Kunskap om system och kompetens hos utvecklarna
  • Kunskap om design och erfarenhet hos designers
  • Hur väl de formulerar sig på egna och kunders webbsidor
  • Hur väl de samarbetar med varandra och kunderna
  • Hur väl de bemöter kunderna och vårdar relationerna
  • Om de är lönsamma och bra på att tjäna pengar

Systemkunskap

En vanliga fråga man kan ställa sig är om den webbyrå man anlitar kan mycket om systemutveckling eller inte. Om de har en låg kompetens inom system är det något som kunderna kommer reagera på eftersom man troligen inte klarar av att leverera på sina projekt.

Design

Ett system kan vara hur bra som helst men om din webbyrå levererar en design som skriker katastrof kommer de ända klassas som dåliga. Är designen något helt annat än ni förväntat er kommer ni troligen uppleva byrån som inkompetent.

Skribenter

En grundläggande del i att leverera bra tjänster är att man kan uttrycka sig korrekt och anpassat till situationen. En webbyrå som levererar en vacker fasad med slarviga texter kommer inte leva i längden.

Samarbete

Alla stora webbprojekt genomförs i team där både byråns anställda och kundens anställda ska samarbeta. Här ställs stora krav på byråmedarbetarnas sociala förmåga och projektledarens kompetens. Om samarbetet flyter på bra kan man komma undan med en del fel och brister som kan åtgärdas på vägen.