Missuppfattningar kring fakturaförsäljning

Inom de flesta finansiella tjänsterna finns en rad missuppfattningar. Ibland kan det till och med leda till att företag inte använder sig av tjänsterna trots att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Några vanliga missuppfattningar kring att sälja fakturor är:

Det går att sälja fakturor som är förfallna

Nej, det går generellt inte att sälja fakturor som förfallit. Det vanligaste är att försäljning sker innan fakturan skickas ut vilket även innebär att det är kreditföretaget som står bakom fakturan och att det är till dem som kunden ska betala in pengar. read more