Sju saker som bör finnas med i en kreditpolicy

Som enmansföretagare är en kreditpolicy kanske inte det första man funderar på att utforma. Man när företaget växer med både säljare, produktion och ekonomiavdelning behövs policys för att samordna metoder och tillvägagångsätt. Här har vi listat sju vanliga saker ni bör ha med i företagets kreditpolicy.

Vad är en kreditpolicy?

En policy är ett dokument som samlar information om hur företaget hanterar vissa frågor. En kreditpolicy är därmed ett dokument med riktlinjer och beslut kring betalning och kredithantering. Några av sakerna som bör behandlas är:

  • Hur ofta gör ni en kreditbedömning på era kunder?
  • Hur påverkar kundernas kreditbetyg era faktureringsvillkor?
  • Om en kunds kreditbetyg förändras, hur agerar ni då?
  • Tar ni hjälp av företag inom fakturaköp för att få bättre likviditet?
  • Är det alla fakturor som ska säljas eller bara några enstaka, vilka isåfall?
  • När skickar ni betalningspåminnelser?
  • Vilken förseningsavgift och dröjsmålsränta tar ni?

Kreditbedömning

En del företag gör en kreditbedömning när de tar in en ny kund men följer sen aldrig upp förändringar. Andra har som krav att de gör en revision av kundernas kreditvärdighet en gång per år. Idag finns det även tjänster att köpa som bevakar kreditbetygen i realtid och rapporterar så snart en kunds betyg förändras.

Faktureringsvillkor?

Att erbjuda alla kunder 30 dagars betaltid är lika märkligt som att banken skulle ge samma lånelöfte till alla sina kunder. En del kunder bör ni kräva hälften av betalningen i förskott från och andra skulle kunna få 60 dagars kredittid. De här riktlinjerna bör finnas med i er kreditpolicy.

När ett kreditbetyg förändras

Om ni använder ett finansbolag för fakturaköp kommer de agera när kreditvärdigheten skiftar. På samma sätt bör ni på förhand veta hur ni ska agera när en förändring sker.

Fakturaköp

Ska ni använda er av fakturaköp eller belåna fakturor eller ska ni ta alla kreditriskerna själva? Beroende på företagets situation kan det här komma att förändras och då bör ni se över och uppdatera er policy.

Alla eller enstaka fakturor?

Om ni måste ligga ute med stora summor för era kunder kan det vara klokt att sälja eller belåna alla fakturor. I annat fall kan det vara enstaka större fakturor som ska säljas. Sätt en struktur för fakturaköp så kommer det även vara lättare att få bra priser när ni upphandlar tjänsten.

Betalningspåminnelser

Om en kund inte har betalat tre dagar efter sista betalningsdag skickar vi en påminnelse. Har de sen inte betalat inom ytterligare sju dagar går påminnelse två för att en vecka senare gå vidare till inkasso. Så här skulle en skrivelse kunna se ut i policyn. Även om en del kunder är snällare än andra i telefon bör ni hantera deras skulder på samma sätt som för andra.

Förseningsavgifter

Ska ni endast ta ut lagstadgade försenings- och dröjsmålsavgifter eller ska ni kräva mer än så av era kunder? Högre avgifter måste avtalas med kunden innan ni börjar samarbeta. Har ni en policy att hänvisa till i samarbetsavtalet kan det vara lättare att få igenom den typen av krav.