Missuppfattningar kring fakturaförsäljning

Inom de flesta finansiella tjänsterna finns en rad missuppfattningar. Ibland kan det till och med leda till att företag inte använder sig av tjänsterna trots att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Några vanliga missuppfattningar kring att sälja fakturor är:

Det går att sälja fakturor som är förfallna

Nej, det går generellt inte att sälja fakturor som förfallit. Det vanligaste är att försäljning sker innan fakturan skickas ut vilket även innebär att det är kreditföretaget som står bakom fakturan och att det är till dem som kunden ska betala in pengar.

Det går att sälja vidare utställda fakturor utan att kunden märker det

Nej, om företaget har ställt ut en faktura och sedan vill sälja denna måste kreditbolaget skicka ut en denudation där kunden förbinder sig att betala till den nya fakturaägaren. Även om det förekommer så är det inte detta man främst förknippar med fakturaförsäljning. Som nämnts tidigare är fakturaförsäljning främst att man säljer fakturor innan de ställts ut till kund.

Det är dyrt

Alla varor och tjänster har ett pris. Så även fakturaförsäljning. Men att 1 – 4 % av faktureringsbeloppet skulle vara dyrt är det inte många som håller med om. Detta med tanke på att en stor andel av företagen i Sverige säljer sina fakturor.

Hur mycket det kostar beror däremot på flera olika faktorer. Bland annat spelar det in hur många fakturor som säljs och belopp.

Kunderna anser att det är negativt

När det började växa fram att sälja fakturor var det en del företag, och privatpersoner, som ansåg att det kändes märkligt och dåligt att betala till ett kreditföretag istället för de som sålt varan eller tjänsten. Idag är det extremt vanligt och för privatpersoner går fakturabetalning vid onlineköp extremt ofta via externt kreditföretag. Det är så vanligt att man inte ens reflekterar över det.

Vissa företag ser även fördelen i att ett kreditbolag sköter påminnelserna och eventuell avbetalningsplan. Det blir därmed inget som behöver störa kundrelationen. Företagaren behöver inte ens veta vilket avtal som kunden fått med kreditbolaget.

Fakturaförsäljning innebär att kreditrisken försvinner helt

Det är både sant och falskt. Allt beror på vilket avtal som man har med kreditföretaget. Väljs ett avtal utan regressrätt innebär det att kreditrisken förvinner helt och håller. I detta fall kan man sälja fakturor och sedan inte behöva bry sig något mer om dessa. Det är helt upp till kreditföretaget att ta hand om allt från påminnelser till kreditförlust.

Det blir däremot billigare att välja försäljning med regress. Då försvinner inte kreditrisken helt eftersom man är skyldig att köpa tillbaka skulden i det fall som en kund inte fullföljer avtalet och betalar.

Den största fördelen är att kreditbolaget sköter administrationen

Nej, den största fördelen bör vara att kreditbolaget betalar beloppet till företaget kort efter att fakturan är skickad. Med andra ord skapas ett förbättrat kassaflöde.

Är man enbart ute efter faktureringstjänsten, med avprickning, påminnelser och inkasso, finns billigare alternativ. Finns inte behovet av snabb utbetalning av faktureringsbeloppet kan andra faktureringsalternativ väljas. Det är exempelvis mycket vanligt med fakturaservice där all denna service ingår men utan att fakturan behöver säljas.