Fem vägar till en förbättrad likviditet

Likviditet är företagets möjlighet att betala sina kostnader på kort sikt. Det kapital som alltså kan användas för löpande kostnader. En del företag, framförallt inom vissa branscher, får kämpa med en dålig likviditet under vissa delar av månaden. Men egentligen i onödan då det brukar gå att ordna via enkla steg. Är det dags att sälja fakturor, börja med förskottsbetalning eller kräva längre betalningstid från leverantören?

  1. Förskottsbetalning

Om du kräver att alla kunder ska förskottsbetala behöver aldrig kapitalet vara låst i kundfordringar. Kunden betalar i förväg och kapitalet kan användas för att köpa in material till de färdiga produkterna. Detta är däremot inte användarvänligt eller uppskattat av kunderna.

När tjänster köps in rekommenderas aldrig privatpersoner att betala i förskott och vid E-handel är många som enbart betalar om de får välja fakturabetalning. Att kräva förskottsbetalning kan alltså innebära en minskning i försäljningen.

  1. Sälja fakturor för snabbare betalning

Sälja fakturor innebär i korthet att kundfordran överlåtes till ett kreditföretag. Efter att de tagit avgiften betalas resterande belopp ut till företaget samma dag som försäljningen sker, alternativt kommande bankdag. Avgiften för att sälja fakturor är generellt ett par procent av totala beloppet som fakturan är utställd på. Det kan även uppstå en hanteringskostnad per faktura.

En fördel med att sälja fakturor är just att likviditeten så snabbt förbättras. Företaget kan själv välja när och vilka fakturor som ska säljas vilket därmed kan anpassas efter den ekonomiska situationen. Behövs förbättrad likviditet kan man sälja fakturor för att därigenom få fakturabeloppet betalt redan samma dag som den skickas iväg.

  1. Låna pengar via lån eller kontokredit

Likviditetsproblem behöver inte bero på att det går dåligt för företaget. Däremot påvisar det en ojämn likviditet över tid. Med stora inköp och/eller långa betalningstider kan det lätt uppstå. En lösning är att låna pengar som därmed används under dessa perioder. Ett vanligt alternativ är att låna pengar via kontokredit som man därmed bara betalar för när krediten utnyttjas. Dessutom är den ”självreglerande” så fort det kommer in pengar på kontot.

  1. Ändra betalningsvillkoren

Kontakta leverantörer och be att få förlängd tid för fakturabetalning. Därmed kan fakturorna betalas när kunderna betalat in pengar. Finns möjligheten kan även kundernas avtal ändras – men då att de får kortare betalningsvillkor. Här bör man däremot vara försiktig då allt för korta betalningsvillkor kan vara kontraproduktivt då kunder kan uppleva det irriterande.

  1. Fakturera oftare

Det kan vara smidigt att fakturera en gång i månaden för att därmed samla all administration på en och samma dag. Men det betyder även att alla kunder får betala in pengarna på samma datum. Det skapar en instabil likviditet. Bara genom att fakturera två gånger per månad skapas en bättre balans.

Viktigt att ha kontroll

Genom att ha en god likviditet skapas möjlighet till investeringar och inköp utan att man behöver vänta på inbetalningar från kunderna. I värsta fall kan dålig likviditet till och med skapa ekonomiska besvär som i längden kan påverka företaget mycket negativt. Det är därmed viktigt att ha kontroll och en plan för hur man ska agera om likviditeten blir försämrad.