Missuppfattningar kring fakturaförsäljning

Inom de flesta finansiella tjänsterna finns en rad missuppfattningar. Ibland kan det till och med leda till att företag inte använder sig av tjänsterna trots att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. Några vanliga missuppfattningar kring att sälja fakturor är:

Det går att sälja fakturor som är förfallna

Nej, det går generellt inte att sälja fakturor som förfallit. Det vanligaste är att försäljning sker innan fakturan skickas ut vilket även innebär att det är kreditföretaget som står bakom fakturan och att det är till dem som kunden ska betala in pengar. read more

Sju saker som bör finnas med i en kreditpolicy

Som enmansföretagare är en kreditpolicy kanske inte det första man funderar på att utforma. Man när företaget växer med både säljare, produktion och ekonomiavdelning behövs policys för att samordna metoder och tillvägagångsätt. Här har vi listat sju vanliga saker ni bör ha med i företagets kreditpolicy.

Vad är en kreditpolicy?

En policy är ett dokument som samlar information om hur företaget hanterar vissa frågor. En kreditpolicy är därmed ett dokument med riktlinjer och beslut kring betalning och kredithantering. Några av sakerna som bör behandlas är: read more